26.7 C
Kuching
Friday, April 19, 2024

Peranti

- Advertisement -

SarawakPass Bakal Diperkenalkan

SarawakPass adalah inisiatif pendigitalan rangkaian perkhidmatan awam sebagai usaha penambahbaikan perkhidmatan kerajaan yang bertujuan untuk memudahkan interaksi di antara rakyat dengan kerajaan secara dalam talian dengan lebih lancar dan selamat.

IoT Asas Dalam Pembangunan Bandar Pintar

Bandar Pintar adalah sebuah bandar yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta kemajuan teknologi untuk menangani isu-isu perbandaran selain meningkatkan kualiti hidup, pertumbuhan ekonomi, kemampanan alam sekitar dan pengurusan bandar yang lebih efisien dan selamat.
- Advertisement -

Must Read

Makmal Prototaip IR 4.0 Bantu Pertumbuhan Ekonomi Pendigitalan

Makmal Prototaip Revolusi Industri (IR) 4.0 yang dilancar pada 13 Jun 2022 merupakan batu loncatan untuk Sarawak menuju ke arah mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030.
- Advertisement -

Peranan SALURAN Dalam Memperkukuhkan Ketersambungan

Pada masa kini, sistem komunikasi yang baik merupakan utiliti awam yang sangat penting untuk memastikan sistem pentadbiran dan pengurusan lebih jitu dan teratur agar terus maju dan membangun.

DCC Bakam Berperanan Bantu Bangunkan Sosioekonomi

Peranan dan fungsi Pusat Komuniti Digital (DCC) Bakam perlu diperkasakan lagi agar ia mampu memberikan kesan yang lebih memberangsangkan dari aspek sosial dan ekonomi para pengguna.

Menjana Tenaga Lestari Dan Menijmatkan Melalui Skim NEM

Pemeteran Tenaga Bersih atau dengan singkatan NEM (Net Energy Metering) membolehkan pengguna elektrik membekalkan tenaga elektrik dari penjanaan di kediaman sendiri.